Liikennehankkeet

Tähän on listattu Lahelan ja Ruotsinkylän asukkaisen elämään liittyviä liikennehankkeita.

Joukkoliikenne

Liityntäpysäköintialue Bergan kaarteeseen - vihittiin käyttöön 1.12.2013.

Tuusulan Puolesta -valtuustoryhmä teki aloitteen liityntäpysäköinnistä jo vuonna 2007 ja niinpä Tuusulan kunta suunnitteli liityntäpysäköintialuetta ilmeisesti Firan alueelle, kunnes lahelalaiset ja ruotsinkyläläiset nostivat esille Bergan kaarteen liikenneilloissa vuonna 2011.

Bergan kaarre sijaitsee Maisalantien varressa etelään päin ajettaessa Tapionpöydänkujan jälkeen kohdassa, jossa 50 km/h nopeusrajoitus muuttuu 60 km/h:ksi. Paikkaa (yksityiseen tonttiin kuuluvaa tienpätlää) käytetään jo nyt epävirallisena liityntäparkkina, sillä siitä on lyhyt matka Tuusulanväylää Helsingin suuntaan kulkevien linja-autojen pysäkille. Kaavailtu alue on moottoritien liikennealuetta eli kuuluu Ely-keskukselle. Vartti-lehti uutisoi asiasta 11.1.2012 (lue lisää) ja Keski-Uusimaa 31.8.2012 (lue lisää). Keski-Uusimaa -lehden päätoimittaja asetti Lahelantien alikulun Ristikiventien kohdalla ja Bergan liityntäpysäköinnin vastakkain pääkirjoituksessaan 1.9.2012; lue juttu.

Liityntäpysäköinti rakennetaan hieman nykyisestä epävirallisesta pysäköintialueesta etelään päin heti Tuusulanväylän ylittävän kevyen liikenteen sillan eteläpuolelle. Rakentaminen aloitettaneen keväällä 2013. Kevyelle liikenteelle rakennettaneen reilun 100 metrin pituinen tieyhteys Maisalantieltä bussipysäkille vielä vuonna 2012.

Liityntäpysäköinnin maatyöt ja asfaltointi tehtiin pääosin kesällä 2013 ja liityntäpysäköinti valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Vihkiminen tapahtui 1.12.2013.

bergan_kaarre_2010_pieni.jpg

Kuva: Bergan kaarre

Liityntäpysäköintialue Ruskeasantaan

Vaikka Kehäradan liikenne aloitetaan vuonna 2014, Ruskeasannassa junat eivät pysähdy vielä silloin, sillä Ruskeasannan kohdalla on vain varaus asemalle, jonka rakentamisesta ei ole vielä aikataulua eikä edes suunnitelmia (KU 4.11.2011).

Bussilinjan 635 kehittäminen

Bussien myöhästely, vuorovälit ja vuorot ylipäätänsäkin ovat saaneet joukon lahelalaisia - yhteyshenkilönä Ismo Raussi - lähettämään kirjeen Tuusulan kuntaan ja Savon linja -yhtiölle maalis-huhtikuun vaihteessa. Kirjeessä ehdotetaan palvelujen parantamiseksi, että 

  • lisätään yksi vuoro aamuaikaan Hyrylän lähtöaikojen 6.40 ja 7.50 väliin. Tällainen vuoro oli viimeksi olemassa vuonna 2007, jolloin se muistikuviemme perusteella keskeytettiin kesän ajaksi – paluuta edelleen toivotaan.
  • nykyisessä rytmissä vuoro voisi lähteä Keravalta nykyistä (7:30) esim. 15 - 20 min aikaisemmin, jolloin koululaiset ehtisivät klo 8:00 kouluun sekä Gustavelundin, Hyrylän, Mäkelänrinteen että muihin matkan varrella oleviin kouluihin. Vuoron aikaistaminen voisi houkutella myös nyt täydestä aikaisemmasta vuorosta matkustajia tähän myöhempään bussivuoroon.  Aikataulun sopivuutta voisi tiedustella etukäteen näiden vuorojen käyttäjiltä ja mahdollisilta linjan uusilta bussimatkustajilta.
  • liikennöitsijän käyttämän kaluston laatuun toivomme erityisesti kunnan, palvelun ostajana, kiinnittävän huomiota. Ei ole oikein, että moottoritieliikenteessä yli 100 km/tuntivauhdissa tarjolla on vain seisomapaikkoja tai että viimeisenä kaluston hätävarana varikolta on tarjolla vain ns citybussi, jossa on vielä vähemmän istumapaikkoja tarjolla.
Syksystä 2012 alkaen Lahela sai viidennen linja-autovuoron toivottuun paikkaan eli lähtemään klo 7.20 Hyrylästä. Katso aikataulut.

Kevyt liikenne

Lahelantien suojatiet - Maisalantien suojatiet - Myllykyläntien suojatiet

Lahelantien ylitys Ristikiventien kohdalla

Vuonna 2006 valmistuneeseen Lahelanpellon kaavaan oli merkitty Ristikiventien kohdalle alikulku. Jo 1.11.2011 pidetyssä liikenneillassa oli tieto, että alikulun rakentaminen ko. paikalle tulee kohtuuttoman kalliiksi. Nyt kunta esittää paikalle kiertoliittymää. Lue jutut Keski-Uusimaasta 31.8.2012 ja 1.9.2012.

Lahelanpellon asukkaiden mukaan vajaat 100 koululaista ylittää Lahelantien tällä kohtaa. Tilannetta pahentaa se, että Lahelantien länsipuolelta puuttuu Marunantien ja Maitiaisentien väliltä kevyen liikenteen väylä. Tuon pätkän olemassaolo saattaisi siirtää Lahelantien ylityksen huomattavasti turvallisempaan kohtaan niiden lasten osalta, jotka suuntaavat kohti Vaunukankaan koulua.

Ristikiventien ja Lahelantien risteyksen sekä Kuismankujan ja Maitiaisentien kevytväylän suunnitelmat tulivat nähtäville 21.5.2013 ja mielipiteensä voi lausua 3.6.2013 klo 16 saakka.

lahelantien_ylitys_ristikiventien_kohdalla_2012-09-01_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Ristikiventien kohdalla

Lahelantien ylitys Maaniityntien ja Knaapilantien kohdalla

Kyläkaupan ilmestyminen Lahelantien varteen Knaapilantien risteykseen sekä Koskenmäen kiertoliittymän huonsta toiminnasta ruuhka-aikoina johtuva Jokitien runsas autoliikenne ovat muuttaneet kohdan liikenneoloja huomattavasti vaaralliseen suuntaan. Knaapilantieltä Lahelantielle pyrkivät autot joutuvat pysähtymään Knaapilantien ylittävän suojatien päälle. Maaniityntieltä tuleva kevyt liikenne on puolestaan täysin lainsuojatonta, koska paikalla ei ole suojatietä.

Paikalle on ehdottomasti saatava turvallinen ylitys- tai alituspaikka. Tässä kohtaa maasto mahdollistaisi todennäköisesti myös alikulun rakentamisen.

lahelantie-knaapilantie_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Knaapilantien ja Maaniityntien kohdalla

Lahelantien ylitys Hernemäentien kohdalla

Lahelantien ylittää Hernemäentien kohdalla yli 30 lasta aamuisin. Paikka on Ruotsinkylään menevien lasten osalta suosituin Lahelantien ylityspaikka johtuen alueen korkeussuhteista. Ylityspaikka sinänsä on kehno: suojatie sijaitsee kumpareen toisella kantilla, suojatieltä puuttuu keskikoroke ja valaistus on huono. Paikalle saatiin kuitenkin liikkeeseen perustuvat suojatien vilkkuvalot.

Kohdan parantaminen on sidoksissa Stenbackan kaavan toteuttamiseen ja Tuuusulanjoentien rakentamiseen. Virkamiehiä on koetettu kannustaa rakentamisen aloittamiseen tuosta suojatiestä mutta asia ei ole edennyt.

Tässäkin kohdassa lyhyen kevyen liikenteenväylän pätkän rakentaminen Lahelantien länsipuolelle Hernemäentieltä Sänkimaankujalle ja edelleen Ruutintielle saattaisi helpottaa olennaisesti. Ruutintien kohdalla on erinomainen suojatie hyvine näkyvyyksineen, keskikorokkeineen ja valaistuksineen. Suojatie palvelee nykyisin muutamaa Ruutintien lasta.

lahelantie-hernemaentie_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Hernemäentien kohdalla on näkemiltään huono, huonosti valaistu ja keskikorokkeeton. Ylittäjiä yli 30 lasta joka aamu.

lahelantie-sankimaankuja_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Sänkimaankujan kohdalla

lahelantie-ruutintie_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Ruutintien kohdalla on kunnossa. Ylittäjiä on vain vähän.

Lahelantien ylitys Daalintien kohdalla

Daalintien kohdalla Lahelantien nopeusrajoitus on 60 km/h. Tällä kohtaa ei ole minkäänlaista suojatietä. Ruotsinkylän syystapahtuman yhteydessä 15.9.2012 käydyissä keskusteluissa suojatie nousi yhdeksi tärkeimmistä Ruotsinkylän liikennehankkeista.

Daalintien risteyksestä voisi rakentaa yhteyden Ruotsinkylän koululle, jolloin nykyinen Rävbäckinkuja koululta Mangsin risteykseen päin muuttuisi kevyen liikenteen väyläksi. Uuteen risteykseen rakennettaisiin tilavat linja-autopysäkit, jolloin linja-autojen käynti Ruotsinkylän koulun sumpussa voitaisiin välttää. Hanke on kuitenkin iso.

lahelantie-daalintie_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ylitys Daalintien kohdalla.

lahelantie-ravbackinkuja_pieni.jpg

Kuva: Rävbäckinkujan risteys

kesken