Lahelantien suojatiet

lahelantie1.jpgTässä on esitetty tärkeimmät Lahelantien kevyen liikenteen hankkeet ja kohteet.

1. Nahkelantien risteys

Risteyksessä on Lahelantien ylittävä keskikorokkeellinen suojatie sekä alikulku Nahkelantien ali Vaunukankaan suuntaan.

Risteykseen on suunniteltu toteutettavaksi kiertoliittymää Koskenmäen kiertoliittymän uudistamisen yhteydessä aikaisintaan vuonna 2013.

lahelantie-nahkelantie_pieni.jpg

Kuva: Risteys Koskenmäen kiertoliittymän suunnasta.

2. Lähteentien risteys

Risteyksessä on Lähteentien ylittävä suojatie, joka on huonosti valaistu ja ilman keskikoroketta.

lahelantie-lahteentie_pieni.jpg

Hiukan Lähteentien eteläpuolella on Lahelantien ylittävä keskikorokkeeton suojatie, joka länsipäästään päättyy linja-autopysäkin levennykseen.

3. Kulkijantaipaleen risteys

lahelantie-kulkijantaival_pieni.jpg

Risteyksessä on Kulkijantaipaleen ylittävä suojatie, joka on huonosti valaistu ja ilman keskikoroketta.

4. Tienristinkujan risteys

lahelantie-tienristinkuja_pieni.jpg

Risteyksessä on Tienristinkujan ylittävä keskikorokkeeton suojatie, joka päättyy ojaan.

5. Terttuseljankujan risteys

lahelantie-terttuseljankuja_pieni.jpg

Risteyksessä on Lahelantien ylittävä keskikorokkeellinen ja hyvin valaistu suojatie sekä Terttuseljankujan ylittävä keskikorokkeeton suojatie.

6. Pylväsmännynkujan risteys

lahelantie-pylvasmannynkuja_pieni.jpg

Risteyksessä on Pylväsmännynkujan ylittävä suojatie, joka on huonosti valaistu ja ilman keskikoroketta.

7. Maitiaisentie

lahelantie-maitiaisentie_pieni.jpg

Risteyksessä on Maitiaisentien ylittävä keskikorokkeeton suojatie, joka päättyy ojaan, koska kevyenliikenteen väylä puuttuu Maitiaisentien ja Marunantien väliltä.

8. Keltanontie - Keltamatarantie

lahelanti-keltanontie_pieni.jpg

Risteyksessä on Lahelantien ylittävä keskikorokkeeton ja huonosti valaistu suojatie, joka päättyy Keltanontien päässä ojaan. Keltanontien yli ei ole suojatietä mutta Keltamatarantien yli on keskikorokkeellinen suojatie.

9. Marunantie

lahelantie-marunantie_pieni.jpg

Risteyksessä on Marunantien ylittävä keskikorokkeeton suojatie.

10. Ristikiventie

Risteyksessä on sekä Lahelantien ylittävä keskikorokkeeton suojatie että Ristikiventien ylittävä keskikorokkeeton suojatie, johon lokakuussa 2012 asennettiin Välkky-suojatievilkut. Risteyksen eteläpuolella (lokakuuhun 2012 saakka pohjoispuolella) 40 km/h nopeusrajoitus muuttuu 50 km/h:ksi. Samalla tie muuttuu kadusta yleiseksi tieksi.

lahelantien_ylitys_ristikiventien_kohdalla_2012-09-01_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien-Ristikiventien risteys

Vuonna 2006 voimaan tulleessa Lahelanpellon kaavassa kohdalle on piirretty Lahelantien alittava alikulku. Alikulun rakentaminen on osoittautunut pohjaolosuhteista johtuen kalliiksi, joten paikalle on kaavailtu kiertoliittymää. Tuusulan kunta selvittää syksyn 2012 aikana risteyksen ympäristön kehittämisvaihtoehtoja.

Yksi vaihtoehto olisi rakentaa 250 metriä kevyen liikenteen väylää Marunantien ja Maitiaisentien väliin, jolloin Ristikiventien ylitettyään Vaunukankaalle menevät koululaiset voisivat ylittää Lahelantien turvallisemmassa kohdassa esimerkiksi Terttuseljantien kohdalla.


lahelantie2.jpg11. Ali-Seppälän tie

Kohdalla ei ole suojatietä. Ali-Seppäläntie on kuitenkin yleinen kävelyreitti, joten ylittäjiä on suhteellisen paljon. Huomattavaa on, että tienylityksiä tulee myös sen takia, että Kuusamantien kohdalla on tien molemmin puolin linja-autopysäkit.

lahelantien_puuttuva_suojatie_ali-seppalantien_kohdalla_2011-11-01_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ja Ali-Seppälän tien risteys

15. Sointulantie

Vuohennokantien liittymää on ilmeisesti 1990-luvulla siirretty noin 100 metriä pohjoiseen päin niin, että Lahelantien ja Sointulantien risteykseen tulee kevyen liikenteen yhteys Vuohennokantieltä. Muun kuin kevyen liikenteen kulkeminen on estetty portein.

Risteyksessä on sekä Lahelantien että Sointulantien ylittävät keskikorokkeelliset suojatiet.

lahelantie-sointulantie_pieni_2012-09-04.jpg

Kuva: Lahelantien ja Sointulantien risteys

16. Alikyläntie

Risteyksessä on Lahelantien ylittävä hyvin valaistu ja keskikorokkeella varustettu suojatie. Suojatietä käyttää noin 10 koululaista aamuisin. Käyttöä vähentää se tosiasia, että Ruotsinkylän suuntaan kuljettaessa on heti korkea mäki, jonka välttää ylittämällä Lahelantien Hernemäentien kohdalla.

Alikyläntiellä on stop-merkki ja pysäytysviiva.

lahelantie-alikylantie_2010_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien ja Alikyläntien risteys

17. Maaniityntie ja Knaapilantie

Risteyksessä on vain Knaapilantien ylittävä keskikorokkeeton ja huonosti valaistu suojatie, joka on sijoitettu niin, että Lahelantielle pyrkivä autoilija joutuu helposti ajamaan näkyvyysesteiden takia suojatielle, mikä aiheuttaa tarpeetonta vaaraa kevyenliikenteen väylää kulkeville.

Lahelantien yli ei ole suojatietä, vaikka ylittäjiä on kyläkaupasta johtuen jonkin verran.

Risteys sijaitsee suhteellisen jyrkässä mäessä niin, että suojatien eteen tai liikennevaloihin pysähtynyt raskas kalusto olisi vaikeuksissa sekä liikkeelle lähdön että pysäyttämisen suhteen. Tästä johtuen paikalle on toivottu alikulkua.

lahelantie-knaapilantie_pieni.jpg

Kuva: Lahelantien, Knaapilantien ja Maaniityntien risteys

18. Hernemäentie

Hernemäentien risteyksessä on keskikorokkeeton ja huonosti valaistu suojatie yli Lahelantien. Suojatie sijaitsee kumpareen pohjoissivulla ja näkyvyys paikalla on huono. Suojatie on koululaisten suosituimpia Lahelantien ylityspaikkoja - noin 30 koululaista käyttää sitä joka aamu - koska Hernemäentien kautta kiertämällä välttää Alikyläntien ja Hernemäentien välillä olevat Lahelantien mäet, eikä Hernemäentieltä ole mitään yhteyttä Sänkimaankujan ja edelleen Ruutintien kohdalle, jossa on selkeästi turvallisempi ylityspaikka.

Hernemäentien suojatiehen on luvattu parannus Stenbackan kaavan ja Tuusulanjoentien toteuttamisen yhteydessä. Väliaikaiseksi parannukseksi suojatielle on asennettu led-valoihin ja liiketunnistimiin perustuva Välkky-varoitusjärjestelmä.

lahelantien_suojatie_hernemaentien_kohdalla_2011-11-01_pieni.jpg

Kuva: Hernemäentien kohdalla olevalle suojatielle on asennettu Välkky-suojatievilkkujärjestelmä. Paikka on yksi suosituimmista Lahelantien ylityspaikoista.

19. Sänkimaankuja

Risteyksen kohdalla on keskikorokkeeton suojatie Lahelantien yli.

lahelantie-sankimaankuja_pieni.jpg

Kuva: Suojatie Sänkimaankujan kohdalla.

20. Ruutintie

Ruutintie on pohjoisesta etelään kuljettaessa viimeinen Lahelan taajamaan kuuluva tie, vaikka alue kuuluukin Ruotsinkylään. Tien varressa on viitisen taloa.

Risteyksessä on erinomainen keskikorokkeellinen ja hyvin valaistu suojatie yli Lahelantien.

lahelantie-ruutintie_pieni.jpg

Kuva: Ruutintien kohdalla olevaa suojatietä voinee käyttää mallina muille suojateille.


23. Daalintie

lahelantie3.jpg

lahelantie-daalintie_pieni.jpg

Risteyksessä ei ole minkäänlaista suojatietä yli Lahelantien. Paikalla on 60 km/h nopeusrajoitus.

Ruotsinkylän koulun laajennuksen valmistuttua lokakuussa 2012 olisi tutkittava mahdollisuudet rakentaa tie Ruotsinkylän koululta suoraan Daalintien risteykseen ja siirtää bussipysäkit Rävbäckinkujan luota sinne. Samalla tien yli olisi rakennettava keskikorokkeellinen ja hyvin valaistu suojatie sekä alennettava nopeusrajoitus 50 km/h:ssa.

25. Rävbäckinkuja

lahelantie-ravbackinkuja_pieni.jpg

Risteyksessä ei ole suojatietä yli Lahelantien. Keskikorokkeeton suojatie vie yli Rävbäckinkujan, joka on kapea mutta suhteellisen vilkkaasti liikennöity yhteys koululle, jota mm. bussit käyttävät.

Risteyksestä on huono näkyvyys joka suuntaan. Talvella aurausvallit kaventavat niin, että pahimmillaan tie muuttuu yhteen suuntaan liikennöitäväksi, vaikka onkin ns. "pussikatu".

26. Maisalantie & Myllykylä

lahelantie-maisalantie-myllykylantie_2_pieni.jpg

Kysessä on ns. Mangsin risteys, jossa Lahelantieltä tulevilla on kärkikolmio. Risteyksessä mitattu liikennemäärä on yli 3 000 autoa klo 7-19.

Risteyksessä on keskikorokkeellinen suojatie yli Lahelantien. Maisalantielle ja Myllykyläntielle pyrkivät autot kuitenkin joutuvat pysähtymään suojatielle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita.

Risteys on myös hyvin tukkoinen, sillä hieman ennen risteystä Lahelantien suunnasta lähestyttäessä on bussipysäkki.