Ruotsinkylä

tuusulan_komein_maisema_2011-09-17.jpg

Ruotsinkylä (ruotsiksi Klemetskog) on Tuusulan eteläosaan sijoittuva maaseutumainen kylä. Kylä rajautuu lännessä Vantaan Seutulaan, etelässä Helsinki-Vantaan lentokentän alueeseen, idässä Vantaan Korsoon, pohjoisessa Lahelaan ja Riihikallioon.

Tuusulanjokilaakso Ruotsinkylässä on nimetty vuonna 2012 yhdeksi Uudenmaan kulttuuriympäristön helmistä. Kylässä sijaitsee myös Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsiä.

Ruotsinkylään kuuluu myös Myllykylä ja Maantiekylä.

Ruotsinkylän Kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f.

ruotsinkyla.fi-logo_240.pngKyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Liity jäseneksi!

Ruotsinkylä asuinpaikkana

Ruotsinkylä on pysynyt maaseutumaisena asuinalueena siitä huolimatta, että maatalousyrittäjien lukumäärä on alueella huvennut. Omakotitalojen rakentaminen on keskitetty metsiin, peltojen reunoille ja metsäsaarekkeisiin. Ruotsinkylässä asuu noin 1 200 tuusulalaista.

Maisemaa leimaa toisaalta Tuusulanjokilaakso, joka edelleen on valtaosin avointa maatalousmaata, toisaalta Myllykyläntien pohjoispuolen ja Ruotsinkylän eteläosan kalliovaltaiset alueet.