Myllykyläntien suojatiet

Myllykyläntie alkaa Vantaan puolelta Katriinantiestä, joka etelän suuntaan johtaa Tuupakan läpi Kehä III:lle ja pohjoisen suuntaan johtaa Seutulaan.

Myllykyläntiellä on 60 km/h nopeusrajoitus, jota rikotaan yleisesti.

7. Myllypadontie

myllykylantie_1.jpgRisteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Myllypadontien yli.

9. Siltaniityntie

Risteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Siltaniityntien yli.

14. Myllykiventie

Risteykseen rakennettiin pätkä kevyen liikenteen väylää sekä keskikorokkeellinen suojatie parempaan paikkaan niin, että sen käyttäminen on käytännössäkin mahdollista. Rakennustyö tehtiin 2011.

15. Kiilinmäentie

Risteyksessä on Kiilinmäentien ylittävä suojatie.

Kiilinmäentien risteys sijaitsee aivan Myllykiventien risteyksen läheisyydessä, joten sitä palvelevat sama Myllykyläntien ylittävä suojatie kuin Myllykiventietäkin.

16. Soiniityntie

Risteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Soiniityntien yli.

Soiniityntien pohjoispuolella on kohta, jossa Kehä IV toteutuessaan leikkaisi Myllykyläntien aivan Annabergin kartanon luona. Kehä IV:n toteutuminen muuttaisi tällä kohtaa maisemaa ja liikenneoloja merkittävästi, sillä ns. Focus-alueelle on suunniteltu teollisuutta ja logistiikkatoimintoja Kehä IV:n varrelle.

17. Senkkerintie

Risteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Senkkerintien yli.

Senkkerintie liittyy Myllykyläntiehen viistossa kulmassa, mikä vaikeuttaa erityisesti oikealta lähestyvien polkupyörien ja autojen havaitsemista. Vaaratilanteita on raportoitu. Senkkerintietä käyttää maa-aineskuljetuksia tekevät raskaan liikenteen ajoneuvot.

19. Lohkullankuja

Risteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Lohkullankujan yli.

20. Lohkullantie

Risteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien eikä Lohkullantien yli.


22. Metsäkyläntie

myllykylantie_2.jpgRisteyksessä ei ole suojatietä Myllykyläntien yli. Paikalle on toivottu suojatietä, liikennevaloja, hidasteita, nopeusvalvontakameraa ja/tai 50 km/h nopeusrajoitusta.

myllykylantien_puuttuva_suojatie_metsakylantien_kohdalla_2011-11-01_pieni.jpg

Risteyksen tuntumassa sijaitsee VPK:n talo.

myllykylantie-metsakylantie_pieni.jpg

Risteyksestä itään avautuu suora, jota käytetään varsinkin iltaisin autojen ja moottoripyörien laittomiin kiihdytyskokeisiin, jossa nopeudet nousevat jopa 200 km/h:ssa. Paikalla on 60 km/h nopeusrajoitus.

Suoran eteläpuolella on Johannisbergin kartano ja pohjoispuolella Johannisbergin riihi, Ruotsinkylän syystapahtuman perinteinen järjestämispaikka.

25. Myllykyläntie 479

Risteyksessä on Myllykyläntien ylittävä keskikorokkeeton suojatie, joka päättyy eteläpäästään kiinteistön tieliittymään.

myllykylantie_479_pieni.jpg

27. Lahelantie - Maisalantie

Risteyksen ominaisuudet on esitetty sivulla Lahelantien suojatiet.

lahelantie-maisalantie-myllykylantie_2_pieni.jpg