Maisalantien suojatiet

2. Ruotsinkyläntie

maisalantie1.png

Ruotsinkyläntien yli on suojatie, jossa ei ole keskikoroketta.

Ruotsinkyläntiellä on raskaan liikenteen läpiajokielto, jonka ennakkovaroituskyltit on asennettu Maisalantielle molemmin puolin risteystä.

Risteys on vaarallinen.

maisalantie_ruotsinkylantien_kohdalla_2011-11-01_pieni.jpg

4. Klemetskogintie

Ruotsinkyläntien itäpuolella Ruotsinkyläntien ja Klemetskogintien välillä on linja-autopysäkit molemmin puolin Maisalantietä mutta Maisalantien eteläreunan (Helsinkiin päin) linja-autopysäkille ei ole suojatietä yli Maisalantien.

Ruotsinkylän syystapahtuman yhteydessä käydyissä keskusteluissa 15.9.2012 tähän kohtaan toivottiin suojatietä.

6. Kleivintie

Kleivintien risteykseen saatiin 14.8.2012 liikennevalot turvaamaan suojatien ylitystä yli Maisalantien. Liikennevalot palavat ruuhka-aikaan autoilijoille vihreinä ja jalankulkijat saavat valot vaihtumaan napista. Muuna kuin ruuhka-aikana valot palavat autoilijoille punaisena ja ajonopeudesta riippuu, ehtiikö valot vaihtua vihreiksi. Alueella on 50 km/h nopeusrajoitus.

maisalantie2.png

10. Proffan pytinki

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsien kohdalla on Maisalantien eteläpuolella tutkimusaseman rakennuksia sekä mm. arboretum ja P-alue. Pohjoispuolella on Proffan Pytinki -niminen rakennus ja nuotiopaikka. Maisalantien molemmin puolin on ulkoilureittejä mutta Proffan Pytingin kohdalta puuttuu suojatie.

maisalantien_puuttuva_suojatie_metlan_kohdalla_pieni.jpg

11. Putkinotkontie

Putkinotkontien kohdalla ei ole suojatietä.

12. Tapionpöydänkuja

Tapionpöydänkujan kohdalla oli suojatie, joka johti pohjoispuolen linja-autopysäkiltä (Myllykylän suuntaan) yli Maisalantien ojaan suoraan suuren puun kohdalle. Koska Maisalantiellä ei ole pientareita, suojatien käyttö oli käytännössä mahdotonta talvisaikaan. Vuonna 2011 tehdyn Maisalantien pintauksen jälkeen suojatie maalattiin entiseen paikkaan mutta rouhittiin pian pois. Paikalla ei ole suojatietä.

Tapionpöydänkujan itäpuolella ns. Bergan kaarteessa on suojatie linja-autopysäkin kohdalla. Tapionpöydänkujalta ei ole turvallista yhteyttä suojatielle.

tapionpoydankujan_suojatie_2011-11-01_pieni.jpg

Tapionpöydänkujan jälkeen Maisalantie kaartaa lähelle Tuusulanväylää. Ns. Bergan kaarteessa on vanha Maisalantien ja Tuusulanväylän risteys, joka on poistettu käytöstä. Kohdalla on kuitenkin Tuusulanväylää kulkevien linja-autojen pysäkit sekä kevyen liikenteen silta yli Tuusulanväylän. Tästä syystä paikalle syntyi yksityiselle maalle epävirallinen liityntäpysäköintialue, joka poistui käytöstä syyskuussa 2012.

bergan_kaarre_2010_pieni.jpg

Kunta suunnittelee yhdessä Ely-keskuksen kanssa liityntäpysäköintialuetta kevyen liikenteen väylän eteläpuolelle. Siihen liittyvä kevyen liikenteen väylä Tuusulanväylän linja-autopysäkille rakennetaan mahdollisesti vielä vuoden 2012 aikana. Siihen asti linja-autopysäkeille pääsee yksityisellä maalla kulkevaa vanhaa tienpätkää pitkin.

maisalantie3.png

14. Lymypirtinkuja

Lymypirtinkujan pohjoispuolella on suojatie, jossa ei ole keskikoroketta. Suojatielle johtaa kapea polku Lymypirtinkujalta. Paikalla on 60 km/h nopeusrajoitus.

lymypirtinkuja_2012_pieni.jpg

Liityntäpysäköintialuetta on suunniteltu suurin piirtein Lymypirtinkujan kohdalle Maisalantien kevyen liikenteen väylän ja Tuusulanväylän väliin.

16. Huhtariihentie

Huhtariihentien kohdalla on suojatie, jossa ei ole keskikoroketta. Paikalla on 60 km/h nopeusrajoitus ja käytännön nopeudet reilusti yli.

maisalantie-huhtariihentie_2010_pieni.jpg