Blogiperiaatteet

Etelä-Tuusulan yhdistykset päättävät yhdessä periaatteista, joilla verkkosivustoa hoidetaan ja kehitetään. Näistä asioista keskusteltiin jonkin verran 22.3.2013 toteutetussa verkkosivukoulutuksessa niiden kesken, jotka koulutukseen osallistuivat. Siihen asti, kunnes yhdistykset yhdessä linjaavat tarkemmin jotakin, seuraavat blogikirjoittelua koskevat periaatteet ovat voimassa:

  1. Blogikirjoittaja esittää asioista omia näkemyksiään. Näkemykset saattavat erota yhdistysten yhteisistä näkemyksistä - jos niitä on - jo pelkästään siitä syystä, että blogikirjoittaja esiintyy omissa eikä yhdistyksen tai minkään puolueen nimissä.
  2. Blogikirjoittaja esiintyy aina omalla nimellään. Ei nimimerkkejä eikä nimettömyyttä.
  3. Blogikirjoittaja toimii aina vastuullisesti. Blogi mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman tavan kertoa näkemyksistään kuin esimerkiksi keskustelupalsta eikä tätä mahdollisuutta saa käyttää väärin toimimalla laittomasti tai epäeettisesti.
  4. Vihapuheet esimerkiksi etnisiä, kielellisiä, muita vähemmistöjä tai yksittäisiä ihmisiä kohtaan ovat yksikäsitteisesti kiellettyjä.
  5. Kirjoituksissa yritetään löytää myönteinen, asioita eteenpäinvievä sävy. Epäkohtien yhteydessä tämä toki voi olla joskus vaikeaa.
  6. Ei mainosteta yrityksiä tai niiden tuotteita. Omista kokemuksistaan voi toki kirjoittaa asialliseen sävyyn.
  7. Kirjoita yleiskieltä. Blogikirjoituksissa ei vaadita täydellistä kieliopin hallintaa. Sujuva kieli kuitenkin helpottaa asian ymmärtämistä kirjoittajan haluamalla tavalla.