SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS

Koti & Koulun johtokunnan kokous pidetään koulun ruokalassa seuraavasti:

Kaikki Koti & Koulu ry:n toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

K&K:n vuosikokouksen asialista:

1§ Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan lausunto
4§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
6§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä tilin- ja toiminnantarkastajat
7§ Käsitellään hallituksen ehdotus nimen muutoksesta
8§ Käsitellään hallituksen ehdotus jäsenmäärän muuttamisesta 6-15 jäsentä, jotka voivat olla eri luokilta. Puheenjohtaja voi olla myös luokan edustaja. Kokouksia voi pitää ja niihin voi osallistua myös etänä esim. mobiilisti.
9§ Muut asiat
10§ Kokouksen päättäminen

K&K:n muiden kokousten asialista:

1§ Kokouksen avaaminen
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
4§ Raha-asiat

5§ Varainhankinta

6§ Menneet tapahtumat

7§ Tulevat tapahtumat

8§ Posti- ja ilmoitusasiat

9§ Vuosikellon tarkastus

10§ Muut asiat

11§ Seuraava kokous

12§ Kokouksen päättäminen