Ruotsinkylän

Koti ja Koulu ry

Ruotsinkylän koulun yhteydessä on jo 23.3.1993 alkaen toiminut aktiivinen vanhempainyhdistys Ruotsinkylän Koti ja Koulu ry, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä koulun välistä yhteistoimintaa.

Koti ja Koulu -yhdistykselle nimetään vuosittain johtokunta, jossa ovat edustajat jokaiselta luokalta. Johtokunta laatii toimintasuunnitelman koko lukuvuodelle ja erilaisia tapahtumia pyritään saamaan tasaisesti koko toimintakaudelle. Ruotsinkylän koulun oppilaiden vanhemmat ovat halutessaan yhdistyksen jäseniä, joten kaikki voivat tuoda ideoita ja ovat tervetulleita tulemaan toimintaan mukaan!

Facebookissa on suljettu ryhmä nimellä Ruotsinkylän koulun vanhemmat. Sinne voivat liittyä kaikki nykyiset, tulevat ja entiset koulun vanhemmat. Tervetuloa liittymään!

Ajankohtaista

Ruotsinkylän Koti ja Koulu järjestää perjantaina 10.8. ja maanantaina 13.8.2018 suojatiepäivystyksen klo 7:30-9:00.
Paikalla voi olla vaikka vain 15 min tai koko 1,5 tunnin ajan. Aamulla on tarkoituksena seistä tienylityskohdissa huomioliivit päällä ja turvata koululaisten tien ylitys.
Kerro milloin ja missä risteyksessä sinä pääset päivystämään ja turvaamaan koululaisille suojaisan tien?
Ilmoita myös kännykkänumerosi.

Ilmoittautumiset: satu.nurmi@elisanet.fi

Lisätietoja täältä


Ruotsinkylän koulun vanhempainilta to 16.8.2018

Kultakin luokalta valitkaa 1-3 edustajaa vanhempainyhdistykseen.

*************************************************

Oheisessa liitteessä kevään 2017 koulun oppilaiden tekemä Suomi 100 vuotta-lehti sähköisenä, klikkaa:

Ruotsinkylän koulun Suomi 100 vuotta Oppilaiden silmin ja ajatuksin